Cắt ống hộp laser 3D 5 trục

Cắt laser ống 3D

Cắt ống laser 3D là máy cắt ống, hộp, thép hình bằng laser cho chất lượng sản phẩm bề mặt cao và độ chính xác

Illustration of Tube laser cutting 3D

Quá trình cắt ống hộp laser 3D 5 trục

Một chùm tia laze [1] được tạo ra rồi hướng tới đầu cắt [2] bằng gương. Trong đó chùm tia được hội tụ bằng thấu kính [3] và khí cắt [4], thường bao gồm oxy hoặc nitơ, được cung cấp cho đầu cắt và bao quanh chùm tia laser trong quá trình cắt. Chùm tia laze tập trung [5] vào phôi [6], làm nóng lên, nóng chảy và làm bay hơi một phần vật liệu và tạo ra một phần cắt.

Vật liệu nóng chảy hình thành trong quá trình cắt sẽ bị khí cắt thổi bay đi. Điều này bảo vệ thấu kính khỏi bị bắn từ khu vực cắt và cũng làm cho chùm tia laze không có hơi có thể hấp thụ các phần của chùm tia laze.

Trong phương pháp này, đầu cắt được dẫn hướng bởi 3 trục kết hợp với bước tiến và chuyển động quay của phôi.

Cắt theo một góc so với bề mặt luôn chậm hơn, điều đó có nghĩa là nó chỉ nên được sử dụng ở những nơi thực sự cần thiết.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *